8 najčastejších chýb pri cvičení na TRX

Fyzické pohyby sú nevyhnutnou súčasťou každodenného života. Naše telo neustále zaťažujú v každom smere. Vpred, vzad, do strany, rotačne, v synchronizovanom a sekvenčnom poradí. Rovnako tak tomu je pri cvičení na TRX. Vykonávate ale TRX cviky správne?

Pri cvičení na TRX využívame pri každom pohybe celé telo ako koordinovaný celok. Tým zároveň zlepšujeme stabilitu, pružnosť a koordináciu.

Len vďaka správnemu vykonávaniu cviku posilňujeme tie svaly, ktoré sme mali v úmysle precvičiť. Správna technika cvičenia na TRX je veľmi dôležitá, preto sa nevypláca ju podceňovať. Toto všeobecne platí pri akomkoľvek tréningu.

Okrem zlepšenia výkonu (rýchlejší hod, odpal, beh) slúži kvalitný tréning ako ochrana organizmu pred zranením. Či už cvičíme v posilňovni s činkami alebo doma na TRX.

Aké sú najčastejšie chyby pri posilňovaní na TRX systéme?

1. Nesprávny začiatok TRX cviku

Prvou chybou je samotný začiatok TRX tréningu, kedy je potrebné určiť správnu polohu tela tak, aby samotné TRX cvičenie prebiehalo plynulo.

Správnu techniku dosiahneme kontrolovaným pohybom. Pri trhavých pohyboch hrozí zranenie najmä chrbtových svalov.

Nájdite správnu polohu tela a postoj nôh.

Najčastejšie chyby na TRX
Nájdite správnu polohu tela a postoj nôh • foto:  TRXsystem.cz

2. Nesprávne ukončenie TRX cviku

Druhou chybou je ukončenie TRX cviku. Redukciou vlastnej telesnej hmotnosti a gravitácie prispôsobte fyzickú záťaž.

Ak už nemáte dostatok sily na plynulé dokončenie TRX opakovania, oddiaľte svoje telo a chodidlá od bodu ukotvenia TRX. Zníži sa uhol medzi telom a zemou. Tým sa zmenší záťaž. Niekoľko posledných opakovaní v sérii vám umožní vykonávať stále náročný tréning.

Zmenšite fyzickú záťaž znížením uhla medzi telom a zemou. Vykonajte niekoľko ďalších opakovaní.

Najčastejšie chyby na TRX
Zmenšite fyzickú záťaž v priebehu cvičenia • foto: TRXsystem.cz

3. Nedostatočne napnuté popruhy

TRX popruhy by pri vykonávaní cvičení mali byť neustále napnuté. Povolené a prevesené popruhy znižujú náročnosť pohybu a TRX tréning nie je tak účinný.

Udržujte napnuté popruhy po celú dobu cvičenia.

Najčastejšie chyby na TRX
Nedostatočne napnuté popruhy • foto:  TRXsystem.cz

4. Odieranie TRX popruhov o paže

Ďalšia chyba sa prejavuje prevažne u vykonávania tlakov na hrudník (TRX Chest Press). Pri zavesení do TRX máme ruky príliš nízko a dotýkame sa svojimi pažami TRX popruhov. Toto nám navodzuje pocit väčšej stability a počas cvičenia sa popruhy odierajú o naše paže.

Zdvihnite ruky mierne nahor. Zamedzíte dotyku paží s TRX popruhy.

Najčastejšie chyby na TRX
Chyba pri odieraní TRX popruhov o vaše paže • foto:  TRXsystem.cz

5. Zamedzte preklzávaniu popruhov v TRX slučke

Pri vykonávaní cviku udržujte popruhy napnuté a vyvíjajte rovnomerný tlak na TRX slučku tak, aby nedochádzalo k preklzávaniu popruhov.

Zamedzte preklzávaniu popruhov v bezpečnostnej TRX slučke.

Najčastejšie chyby na TRX
Preklzávanie popruhov v bezpečnostnej TRX slučke • foto: TRXsystem.cz

6. Držanie tela v rovine

Pri cvičení sa snažte držať svoje telo v rovine a využívajte princíp dosky. Vaše telo sa musí pohybovať ako doska. Žiadne prehýbanie chrbtice. Tým dosiahnete maximálnej účinnosti cvikov na TRX.

Zapojte CORE a držte svoje telo v rovine.

Najčastejšie chyby na TRX
Držte svoje telo v rovine • TRXsystem.cz

7. Využívajte vyšité žlté značky

Žlto vyšívané značky na TRX popruhoch slúžia ako vodítko pre správne nastavenie dĺžky TRX. Každý cvik vyžaduje inú dĺžku popruhov.

Niektoré cviky sú najviac efektívne pri maximálnej dĺžke popruhov (tzv: LONG = maximálna dĺžka TRX). Pre iné cviky je vhodné zvoliť kratšie nastavenia (tzv: MID Length = dvojitá žltá značka) alebo krátke TRX (SHORT = jedna vyšitá značka)

Dĺžka TRX sa môže líšiť aj v závislosti na výške cvičenca. Žlté značky by mali byť na oboch popruhoch v rovine. Tým vám pomôžu udržiavať popruhy rovnomerne napnuté.

Najčastejšie chyby na TRX
Vyšívané značky pomáhajú udržiavať TRX popruhy v rovnováhe • foto: TRXsystem.cz

Tabata – intervalový tréning pre spaľovanie tukov