TRX® Rip.Trainer – Level 1

TRX® Rip.Trainer – Level 1

Program TRX® Rip.Trainer – Level 1 je vytvorený svetovými odborníkmi pre fitness profesionálov, ktorí sa snažia vytvárať maximálne efektívny tréningový program pre svojich klientov.

V priebehu školenia sa zoznámite s maximálnym využitím TRX® Rip trainer v rámci tréningových jednotiek, ktoré sa vďaka širokému spektru využitia stanú oveľa atraktívnejšie.

Zoznámite sa s ich ďalšími modifikáciami pre rôzne svalové partie a naučíte sa využívať modifikácie cvikov TRX pre tréning so špeciálnymi cieľovými skupinami.

Lektor

Petr Peč
Pochádza z Olomouca, kde tiež začal so športom, konkrétne atletikou. Pri štúdiu fyzioterapie na Ostravskej univerzite pridal kick-box a fitness.
Od roku 2001 striedavo pracoval v USA, Anglicku, Austrálii a Mexiku ako osobný tréner a lektor pohybových lekcií Indoor Cyclingu, Kick-box aerobicku, Poweryogy až po BodyPump a Pilates.
Momentálne sa venuje kondičnej príprave športovcov (zápas, basketbal, plávanie) a osobným tréningom pre širokú škálu klientov. Je absolventom Kettlebells Academy (GB) a držiteľom certifikátu Russen Kettlebells, ďalej absolventom medzinárodného školenia Master trénerov TRX so špecifikáciou na TRX-Rip trainer a program Move-It so zameraním na skupinové i individuálne tréningové programy. Zároveň prevádzkuje pohybové štúdio Flex-Fitness v Olomouci.
Jeho hnacím motorom je túžba stále rozširovať vedomosti a kvalifikácia v oblasti funkčného tréningu a týmto posúvať ľudí ďalej v ich športových a osobných cieľoch.

TRX školenie je určené

  • osobným trénerom a inštruktorom fitness, ktorí chcú rozšíriť možnosti rezistenčného tréningu TRX

Čo je TRX® Rip.Trainer?

TRX® Rip trainer je unikátna funkčná pomôcka sa schopnosťou zdokonaľovať flexibilitu, budovať svalovú silu, aktívne zapájať a spevňovať stabilizačné svalstvo stredu tela a tým zlepšiť celkovú rovnováhu.

Forma cvičenia je zameraná predovšetkým na rotácie tela a koordináciu. Po celú dobu tréningu sa cvičí s váhou vlastného tela. Forma záťaže je daná silovým odporom expanderov, ktoré majú niekoľko záťažových variantov.

Intenzita cvičenia spočíva v tlaku na páku, ktorá je nastaviteľná pozíciou úchopu, uhlom rotácie a vzdialenosti od miesta uchytenia. Jedná sa o vynikajúcu funkčnú pomôcku vhodnú napr. pre simuláciu pohybu niektorých bojových športov, pádlovania, tenisu, hokeja, golfu a mnohých ďalších.

Cieľ jednodňového školenia

  • zoznámiť Vás s novinkou TRX® Rip trainer
  • poskytnúť Vám komplexné znalosti o tejto novej forme cvičenia
  • naučíme Vás potrebné zručnosti a dozviete sa ako zapojiť TRX® Rip Trainer do individuálnych aj skupinových tréningových programov
  • komplexný zásobník cvikov pre potreby osobných trénerov
  • detailný rozbor jednotlivých cvikov a ich modifikácie
  • bezchybne nastaviť TRX® Rip trainer pre špecifické potreby klienta
  • správne zvoliť obtiažnosť cvikov podľa schopností klienta
  • používať TRX® Rip trainer v praxi s cieľom zvýšenia sily, flexibility a celkový rozvoj zdatnosti

Spokojní účastníci TRX školenia

Ohlasy účastníkov na kurzy TRX

foto: 3DFITNESS